Schoolreglement

Dit is het Schoolreglement van Art of Colors makeup artist school gevestigd te Amsterdam. Art of Colors makeup artist school is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Dit schoolreglement volgt de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

De volgende bepalingen zijn in aanvulling op de algemene voorwaarden van de NRTO specifiek van toepassing op opleidingen bij Art of Colors makeup artist school:

  • Wanneer bij de opleiding materialen dienen te worden aangeschaft bij Art of Colors, dienen deze voor aanvang van de opleiding betaald te zijn. Bij niet tijdige betaling worden de materialen niet verstrekt en wordt deelname aan de opleiding geannuleerd. De deelnemer dient de annuleringskosten te voldoen als beschreven in de Algemene voorwaarden van de NRTO.
  • Voor de opleiding visagie dien je voor elke les een model mee te nemen naar de les. Zonder model kun je niet aan de praktijklessen deelnemen en wordt het gezien als een gemiste les.
  • De school is houder van alle rechten van fotomateriaal dat door de school tijdens de lessen wordt gemaakt. Het gebruik van foto’s voor bijvoorbeeld publiciteitsdoeleinden kan geschieden zonder toestemming van of vergoeding aan de deelnemer of model.
  • Voor de opleiding visagie is een aanvullend Examenreglement van toepassing. Het examenreglement wordt de 1e les aan de deelnemer beschikbaar gesteld en ligt op de school ter inzage.
CPD Gecertificeerd
CRKBO Geregistreerde instelling
NRTO Keurmerk